Mål

Kortsiktigt mål för 2024
  • Öka portföljens värde med 338.503kr, så totala portföljvärdet blir 2.000.000kr
  • Uppnå 420.000kr i årligt kassaflöde (utdelning och premier)
Ny 5-års plan uppsatta den 3 jan 2020. *Uppreviderad 3 jan 2022
Ackumulerat portföljvärde:
2021 2022 2023 2024 2025
1.250.0001.500.000 1.750.000 2.000.000 2.500.000
Utfall:
1.297.0001.167.193 1.661.497**

**Uttag från portföljen 40.000kr

5-års mål uppsatta den 1 jan 2016
Ackumulerat portföljvärde:
2016 2017 2018 2019 2020
140.000300.000 500.000 750.000 1.000.000
Utfall:
198.000268.000 512.000 903.000 838.000*
*Uttag från portföljen 300.000kr

Långsiktig mål för 2036
  • Portföljvärde > 4.000.000
  • Årliga utdelningar & options premier > 400.000 per år.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar