tisdag 28 augusti 2018

OPTIONSSKOLAN! Hur gör jag en covered call hos Degiro! (Sälja en call, mot befintligt innehav)


Innan du kan börja köpa och sälja optioner hos DEGIRO(Affiliatelänk), så måste du omvandla ditt konto till ett Traderkonto. Det görs väldigt enkelt inne på menyn "kontoinformation". Det är också möjligt att Ni måste svara på några enkla frågor kring optionshandel för att du skall få möjlighet att börja handla med optioner. Men när detta är klart, så har Ni öppnat en helt ny värld när det kommer till Era investeringar. En värld med otaliga möjligheter att tjäna pengar i uppåtgående, nedåtgående eller stillastående marknad.

Men innan jag visar ett konkret exempel på en Covered Call, så friskar vi upp och repeterar våra optionskunskaper.

Vad är då en option?
Det är ett kontrakt mellan två parter(köpare & säljare). Ett kontrakt består av 100aktier, aktiens avtalade pris(lösenpris) samt ett specifikt framtida datum(lösendag).

Det finns två typer av optioner. Köpoptioner(calls) som ger "innehavaren" en rättighet men ej skyldighet att köpa aktier till ett bestämt pris innan lösendagen och den andra varianten heter säljoption(puts) vilket i sin tur ger "innehavaren" rättighet men ej skyldighet att sälja aktier till ett förutbestämt pris innan lösendagen.

Motparten till ovanstående "innehavare" kallas för "utfärdare". Att utfärda köpoptioner innebär att man har skyldighet att sälja aktier till ett överenskommet pris, om optionsinnehavaren så begär, dock senast på slutdagen. Att utfärda säljoptioner på aktier innebär det omvända att man har skyldighet att köpa aktier till ett överenskommit pris. Gemensamt för att utfärda köp och säljoptioner är att utfärdaren erhåller en premie, som utfärdaren får behålla oavsett om det blir lösen eller ej.

Lösendagen inträffar en gång i månaden, så du kan med andra ord få in premier 12 gånger per år för ett befintligt innehav så länge som du får behålla dina aktier. Väldigt bra krockkudde för dina aktier om ditt innehav ligger stilla eller backar.

Det är tyvärr inte alla aktier som det går att handla optioner med. Men alla bolag på OMX30 går att handla med samt de största bolagen i Norge, Finland och Danmark. Men än så länge har jag endast handlat med svenska bolag.

Praktiskt exempel på en Covered Call:
Nu till hur du rent praktiskt lägger en covered call inne hos DEGIRO(Affiliatelänk). I exemplet nedan antager vi att jag redan köpt 100st H&M aktier för 132,50SEK/st.

Viktig att benämna i sammanhanget är att jag endast utfärdar optioner mot mina egna innehav. Att utfärda Call-optioner ”Naket” dvs att man inte äger aktierna i förväg, är alldeles för riskabelt då en aktie i princip kan stiga hur mycket som helst. Vid en eventuell lösen tvingas man då köpa dessa aktier på lösendagen för att sedan sälja vidare till optionsinnehavaren med det avtalade lösenpriset.

 På bilden nedan ser H&M´s optionssida. Calls är placerat till vänster och Puts är placerat till höger. I mitten mellan Calls och Puts ligger något som kallas serie. Serien definierar lösen dag samt vilket pris man vill sälja eller köpa till. I mitt exempel nedan är jag nöjd med en vinst på 5SEK per aktie. Så därför väljer jag att sälja min call till priset av 137,50SEK (HMB 137,50SEK 21SEP18). Detta innebär att, om priset överstiger 137,50SEK på lösendagen den 21SEP18, så kommer mina 100 H&M aktier att säljas till optionstagarn(Den som köper min CALL). Om H&M aktien inte når upp till 137,50 på lösendagen den 21SEP18, så kommer jag att behålla mina aktier, men erhålla min premie som jag får för att utfärda denna call.Nu till vilken premie jag kan räkna med att få. Som Ni ser i mitt inringade exempel ovan så står det 2,35 i Köp kolumnen och 2,70 i säljkolumnen. Detta är själva premien som jag kan få per aktie. Jag bestämmer mig för att jag vill ha en premie på 2,50SEK per aktie, alltså en total premie på 250SEK eftersom ett optionskontrakt alltid innehåller 100st aktier. Observera att någon annan måste köpa din utfärdade köpoption för att din affär skall gå igenom, om du vill vara helt säker på att din köpoption skall gå igenom hade du fått gå ner till premien 2,35 och därmed erhållit 235SEK i premie för ditt optionskontrakt. När Ni fyller i Er sälj option så väljer Ni alltså föst vilken premie per aktie ni önskar och i antal boxen anger Ni antal kontrakt och som Ni kommer ihåg så är 1 kontrakt = 100st aktier. Se bilden nedan.4 olika utfallsscenarier den 21SEP18.

1.     H&M aktien backar till 128SEK, vilket innebär att jag får behålla mina aktier som var inköpta för 132,50SEK och att jag behåller min premie på 250SEK minus lite avgifter från Degiro på ca 10SEK.
2.     H&M aktien ligger i princip helt flat på 133SEK, vilket innebär att jag får behålla mina aktier samt min premie på 250SEK minus Degiro avgifter.
3.     H&M aktien kravlar sig precis över lösenpriset till 138SEK, vilket då innebär att jag måste sälja mina 100 H&M aktier från min ISK vilket innebär en vinst på 750SEK (500SEK+250SEK) och givetvis minus lite avgifter till DEGIRO. Det vill säga både en liten kursuppgång samt min premie.
4.     Ett sista utfall skulle vara om H&M tokrusar och är värd 162,50SEK på lösendagen, då blir tyvärr min vinst lika mycket som i fallet där H&M aktien precis kravlade sig över mitt lösenpris det vill säga 750SEK minus avgifter.

Vad händer sen efter lösendagen?
Antingen har du kvar dina aktier och då kan du utfärda ett nytt optionskontrakt till nästa lösendag eller så har du blivit tvungen att sälja dina 100 H&M aktier och då kan du utfärda en säljoption på PUT-sidan, men hur man gör det kan vi ta i ett annat inlägg, Optionskolan del 2.


Thats how you make a Covered Call!
/Glenn

2 kommentarer: